Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Vestfyns Teater
Revideret november 2022.

Den 25. maj 2018 trådte EU’s nye databeskyttelsesforordning i kraft. Forordningen indeholder retningslinjer for, hvordan organisationer og virksomheder må behandle personlige data.

Vestfyns Teater behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine persondata og sikrer en korrekt og gennemsigtig behandling.

1) Dataansvarlig
Vestfyns Teater er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

2) Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af persondata, kan du kontakte os på mail@vestfynsteater.dk eller tlf. 30 28 29 65.

3) Dine rettigheder
Du har følgende rettigheder:
a. Ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger
b. Ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dem begrænset.
c. Ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring, fx modtagelse af nyhedsbreve.
d. Ret til at tilbagekalde et givet samtykke til behandling af dine personoplysninger. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen af dine data foretaget inden tilbagekaldelsestidspunktet.
e. Ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret og almindeligt anvendt format.
f. Ret til at klage til datatilsynet på datatilsynet.dk

4) Behandling af oplysninger
Vi behandler oplysninger om dig, når du
4.1: er medlem af foreningen
4.2: køber en billet
4.3: følger os på de sociale medier
4.4: besøger vores hjemmeside
4.5: modtager vores nyhedsbrev
4.6: du er bestyrelsesmedlem eller tilknyttet bestyrelsen.

Nedenfor har vi redegjort for til hvilke præcise formål, vi behandler dine oplysninger.

4.1: Du er medlem af foreningen
For at varetage administrationen vedrørende dit medlemskab og opfylde vores foreningsretsretlige forpligtigelser overfor dig samt informere dig herom.
Det lovlige grundlag for behandlingen af dine personoplysninger er aftalen om dit medlemskab og de foreningsretsslige forpligtelser, vi er underlagt.
Oplysningerne opbevares i op til fem år fra det regnskabsår, som de vedrører.
Oplysningerne håndteres i praksis af vores databehandlere.
Oplysninger i forbindelse med nyhedsbreve kan blive overført til lande udenfor EU/EØS og det vil i så fald i langt de fleste tilfælde ske på grundlag af EU’s Standardkontraktbestemmelser.
Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer.
Indsamlingen af personoplysninger er en forudsætning for medlemskabet. 

4.2: Du køber en billet
For at kunne indgå aftaler, sælge og levere billetter til dig og opfylde vores foreningsretsretlige forpligtigelser ifølge bogføringsloven.
Vi bruger desuden oplysningerne til markedsføring og forretningsudvikling.
Vi opbevarer oplysningerne for at kunne forfølge en legitim interesse, herunder at et evt. retskrav kan fastlægge, gøres gældende eller forsvares.
Vi er pålagt at opbevare oplysningerne på baggrund af bogføringsloven.
Oplysninger, der er relevante for markedsføring og forretningsudvikling anonymiseres eller slettes efter to år.
Oplysninger, der er relevante for bogføring slettes efter fem år jf. bogføringsloven.
Dine oplysninger vil blive overført til vores databehandlere herunder billetadministrator, men ikke til lande udenfor EU/EØS eller til internationale organisationer.
Indsamlingen af personoplysninger er en forudsætning for, at billetsalget kan gennemføres.

4.3: Du følger os på de sociale medier
Udbyderne af de sociale medier er selvstændigt dataansvarlige for enhver efterfølgende behandling af dine personoplysninger til det pågældende medies egne formål, ligesom vi er datasansvarlig for enhver behandling af personoplysninger uden for det sociale medies online platform.
Det fælles ansvar gælder således kun i indsamlingsfasen.
Du kan læse mere om det enkelte medies behandling af dine oplysninger på mediets eget site.
Vi anvender medier til markedsføring bl.a. ved afholdelse af konkurrencer eller andre aktiviteter, hvor vi interagerer med dig. Disse tiltag er ikke associerede med det pågældende medie.
I denne sammenhæng anvender vi oplysningerne til at kontakte dig.
Vi vurderer, at det er en legitim interesse at foretage denne form for markedsføring.
Dine oplysninger bliver opbevaret til du ikke længere følger vores side på mediet eller foretager aktiviteter på vores side.
Dine oplysninger videregives til de pågældende sociale medier samt vores databehandlere, som i praksis håndterer behandlingen af oplysningerne.
Afgivelsen af oplysningerne er en forudsætning for, at du kan interagere med os på medierne.

4.4: Du besøger vores hjemmeside
Der opsamles via cookies personoplysninger om din adfærd på hjemmesiden med henblik på at optimere vores hjemmeside og forbedre vores markedsføring.
Behandlingen er baseret på dit samtykke, som du til enhver tid kan trække tilbage.
Oplysningerne behandles i op til to år fra dit sidste besøg.
Oplysningerne kan blive overført til lande udenfor EU/EØS, og det vil i så fald i langt de fleste tilfælde ske på grundlag af EU’s Standardkontraktbestemmelser.
Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer.
Du er ikke forpligtet til af afgive information.

4.5: Du modtager vores nyhedsbrev
Vi indsamler oplysninger/statistik på, hvem der læser og klikker på det fremsendte med henblik på markedsføring.
Lovgrundlaget er dit samtykke, som du til enhver tid kan trække tilbage.
Er du kunde, er det lovlige grundlag vores legitime interesse i at markedsføre vores egne lignende eller tilsvarende produkter og ydelser. Du kan til enhver tid frabede dig at få nyhedsbreve fra os.
Oplysningerne opbevares i op til fem år efter, du har modtaget det sidste nyhedsbrev.
Dine oplysninger vil blive overført til vores databehandlere, og måske også til lande udenfor EU/EØS.
Behandling af oplysningerne er en forudsætning for modtagelse af vores nyhedsbreve. 

4.6: Du er bestyrelsesmedlem eller tilknyttet bestyrelsen.
Det sker på forskellige juridiske grundlag og nogle gange også for at kunne forfølge en legitim interesse som f. eks. mødeindkaldelse, håndtering af mødereferater, ledelsesrapportering mv.
Opbevaringslængden kan være forskellig, dog vil oplysninger vedrørende foreningsarbejdet blive opbevaret i mindst fem år.
Oplysningerne videregives til foreningens interessenter, herunder offentlige myndigheder, skat, revision og pengeinstitutter.
Afgivelse af oplysninger er en betingelse for at deltage i bestyrelsens arbejde.