Corona

 

Hvad er et gyldigt Corona-pas?
Under opdatering

Et gyldigt coronapas kan dokumenteres i papirformat eller elektronisk, fx via test-
svar på sms, udskrifter mv. Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til
indehaverens medbragte pas, sundhedskort, kørekort eller andet offentligt udstedt
ID.


Dokumentation for coronapas kan også ske ved brug af appen Coronapas, hvor skær-
men viser “gyldigt i Danmark” kombineret med bevægelige elementer, eller ved
scanning af QRkoden i appen, hvor skærmen viser “gyldigt i Danmark”, samt ved
sundhedsmyndighedernes app ”MinSundhed” med bevægelige elementer, der be-
skytter mod kopiering fra appen. Ved brug af en af disse apps er der ikke krav om
fremvisning af ID.