Kort tilbageblik

Vestfyns Teaterforening blev stiftet på en generalforsamling på Glamsbjerg Hotel i november 1986. På det tidspunkt var der ikke en teaterscene på Vestfyn, så i første omgang altså heller ingen teaterforestillinger.

I forbindelse med byggeriet af Glamsdalens Idrætsefterskole blev der imidlertid skabt mulighed for at opbygge en scene med alt hvad dertil hører og publikumsopbygning i skolens idrætshal. Første sæson var 88/89, og i de næste mange år frem til foråret 2010 blev der spillet op imod 150 forskellige forestillinger for tusindvis af publikummer i denne idrætshal/teatersal med plads til 450 publikummer.
De seneste år var der både mange teatre og også mange blandt publikum, der ikke længere syntes at faciliteterne var tilstrækkeligt gode – derfor valgte bestyrelsen at ophøre med at bruge spillestedet med udgangen af sæson 09/10. Selvom der på det tidspunkt i en årrække var blevet spillet mindre forestillinger på Tobaksgaarden og Industrien, opstod der således et stort behov for en ny, stor teatersal.

Vestfyns Teaters bestyrelse var derfor utroligt glade, da det i forbindelse med bygningen af det nye idræts- og kulturhus, Arena Assens, på den gamle sukkerfabriksgrund blev muligt at indrette en ny teatersal i en størrelse og kvalitet, som gør, at langt de fleste turneforestillinger kan spille der. Det skete i kraft af en bevilling på 3.4 mill. kr. til indretning af teatersal fra Augustinus Fonden, som Vestfyns Teater søgte i samarbejde med Arena Assens Fonden.

Vestfyns Teater, som foreningen nu hedder, tilbød derfor i 11/12 den indtil da største sæson med i alt 10 forskellige forestillinger i Arena Assens, på Industrien og i Tobaksgaarden. Et tilbud som mere end 1.500 publikummer benyttede sig af.

Siden 2011 har de faste spillesteder været Arena Assens og Industrien i Aarup og de seneste år også Vissenbjerghus og Haarby Kro. Der har også været vist forestillinger på biblioteker, ældrecentre, plejehjem, skoler, gymnasier, kirker, forsamlingshuse og flere andre steder. Det – og dermed antallet af forestillinger – svinger fra år til år. Det afhænger af hvilke samarbejder, vi kan indgå, men vi præsenterer typisk mellem 15 og 18 forskellige forestillinger pr. sæson – heraf tre familieforestillinger.

I 2022 har vores samarbejde med Assens Kommune ført til, at alle børn i 6. og 9. kl. i alle kommunens skoler – kommunale såvel som private – får tilbudt en forestilling i løbet af skoleåret 22/23. En ordning som vil blive videreført og nok også kommer til at omfatte alle elever i 3. kl.