Hvad og hvordan?

Vestfyns Teater er en forening med en generalforsamlingsvalgt bestyrelse, der arbejder ulønnet.

Hvert år i november modtager vi den kommende sæsons udbud af turnerende teaterforestillinger fra en lang række producerende teatre. Det er så vores opgave at sammensætte det bedst mulige program, hvor der udover vores ønske om kvalitet og bredde også skal tages hensyn til økonomi og teatrenes turneplanlægning.

Indkøb af forestillinger er teaterforeningens absolut største udgift. Andre store udgiftsposter er markedsføring, lokaleleje og betaling af medhjælp til teatrene, når de skal stille op og tage ned.

Vi har fire vigtige indtægtskilder – billetindtægt, tilskud fra Kulturministeriet (ifølge Lov om Scenekunst), tilskud fra Assens Kommune og en række sponsorer – se menupunktet Sponsorer.

Kommunevåben m navnetræk      KUM_Logo_CMYK_11

Læs Vestfyns Teaters vedtægter her