Corona

Fra fredag d. 12. november er der igen krav om Corona-pas mange steder. Det gælder blandt andet for teaterforestillinger med flere end 200 publikummer uanset disses alder og ved al indendørs servering.
Kravet gælder alle, der er fyldt 15 år.
Husk derfor at have Corona-passet klar, når I skal i teater i Arena Assens. Vi tjekker det, inden I går op ad trappen til teatersalen.

Det sker naturligvis for at overholde reglerne, men i høj grad også af hensyn til alles sikkerhed, så man trygt kan gå i teater.

Hvad er et gyldigt Corona-pas?
Ved coronapas forstås dokumentation for et af følgende:
et negativt testresultat af en antigentest (hurtigtest), der er højst 72 timer
gammelt fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,

et negativt testresultat af en PCRtest, der er højst 96 timer gammelt fra
tidspunktet, hvor testen blev foretaget,

et positivt resultat af en PCRtest, der er mindst 14 dage og højst 180 dage
gammelt fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,

et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid19 (et vaccinationsforløb anses
som påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis) eller

et gennemført vaccinationsforløb (kræver et vaccinationsforløb 1 dosis, anses
forløbet som gennemført 14 dage efter denne dosis. Kræver et vaccinations-
forløb flere doser, anses forløbet for gennemført efter den afsluttende dosis).


Et gyldigt coronapas kan dokumenteres i papirformat eller elektronisk, fx via test-
svar på sms, udskrifter mv. Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til
indehaverens medbragte pas, sundhedskort, kørekort eller andet offentligt udstedt
ID.


Dokumentation for coronapas kan også ske ved brug af appen Coronapas, hvor skær-
men viser “gyldigt i Danmark” kombineret med bevægelige elementer, eller ved
scanning af QRkoden i appen, hvor skærmen viser “gyldigt i Danmark”, samt ved
sundhedsmyndighedernes app ”MinSundhed” med bevægelige elementer, der be-
skytter mod kopiering fra appen. Ved brug af en af disse apps er der ikke krav om
fremvisning af ID.